Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 221/13-2-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου: «i-THERM»

(22-03-2018) Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 221/13-2-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια του έργου: «i-THERM»