Ερευνητικές Ομάδες

 • ELMAG
  Τα ενδιαφέροντα της ερευνητικής ομάδας εστιάζονται στη μελέτη των μεταϋλικών με εφαρμογές κυρίως στην περιοχή των μικροκυμάτων.
  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάδοση μη γραμμικών κυμάτων και σολιτονίων καθώς και στο σχεδιασμό μικροκυματικών διατάξεων όπως κεραίες, συζεύκτες  κ.λ.π.

  Περισσότερα: http://elmag.teiste.gr/

 • IVIBIS

  Η ερευντική ομάδα IVIBIS επιδιώκει έρευνα στην όραση υπολογιστών και την τεχνητή νοημοσύνη, με έμφαση στην ανάπτυξη των συστημάτων αιχμής με εφαρμογές στη βιοϊατρική και άλλους τομείς. Οι κυριότερες συνεισφορές της ομάδας που σχετίζονται, αλλά δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη αλγορίθμων και μαθηματικών εργαλείων για την προηγμένη επεξεργασία των δεδομένων.

  Περισσότερα: http://www.ctr.teilam.gr/ivibis/