Ευκαιρίες Χρηματοδότησης

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Horizon 2020

Πληροφορίες για τις προσκλήσεις χρηματοδότησης βάσει του τρέχοντος προγράμματος εργασίας του προγράμματος H2020 θα βρείτε εδώ. Τα έγγραφα των προσκλήσεων βρίσκονται κάτω από την επιλογή call documents αφού επιλεγεί η θεματική ενότητα ενδιαφέροντος.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (National Contact Points, NCP) τα οποία παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τις προσκλήσεις του H2020 θα τα βρείτε εδώ.

Παρακάτω δίνονται δεσμοί προς τα ανεπίσημα έγγραφα για το πρόγραμμα εργασίας 2016-2017 του H2020. Τα έγγραφα αυτά δεν είναι τελικά και κάποιες θεματικές ενότητες μπορεί να απουσιάζουν από τα τελικά, τα οποία σύμφωνα με πηγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα έχουν ανακοινωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015.

Excellent Science

Industrial Leadership

Societal Challenges

Περισσότερες πληροφορίες: research.office@teiste.gr